Thử thách cuối tuần với bài toán về mẩu băng dính

Một mẩu băng dính được gấp lại như hình vẽ.

thu-thach-cuoi-tuan-voi-bai-toan-ve-mu-bang-dinh

Biết tam giác ABC đều và có diện tích là √3 cm2.

Hỏi chiều rộng mẩu băng dính là bấy nhiêu?

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *