Thẻ: ngồi thiền cho khoẻ

Tập Thiền định và quay đầu

Giáo dục
Thiền định – Quay đầu – Vui vẻ - Hạnh phúc Hầu hết mọi người đều có tiềm năng thánh thần. Và con người nên thực hành để hóa thành các vị thần. Con người nên vận dụng tiềm năng thánh thần của bản thân trong từng suy nghĩ, trong xử xự và lời nói mỗi ngày. Lúc ta tiếp tục mở rộng kiến thức của bản thân về Khoa học Tâm linh, lúc ta tiếp tục luyện tập thiền định, lúc ta ngày cáng có khả năng hiện thực hóa năng lực thánh thần của mình thì niềm vui sống sẽ cao lên. Mục đích cố định của tâm linh là có được 1 đời sống vui vẻ và đẹp tươi hơn. Bước thứ 1 của Thiền Định Thiền định ý là điều khiển được đầu óc, làm chủ được đầu óc. Trong thiền định có ba bước: Taramabat,  Sukasita  và Ocmetas Taramabat ý là hòa hợp với Hơi thở dịu êm, nhẹ nhàng, giản đơn. Sukasita  ý là nhìn