Đáp án bài toán ‘xếp sỏi’ lớp 7 thách thức suy luận nhanh

Đề bài:

Anne ngồi xếp một số viên sỏi thành những mô hình. Lần 1, Anne xếp 1 viên, lần 2 xếp 5 viên, lần 3 xếp 12 viên và lần 4 xếp 22 viên. Các mô hình Anne xếp được diễn tập như hình vẽ dưới đây:

bai-toan-xep-soi-lop-7-kiem-tra-kha-nang-suy-luan-nhanh

Hỏi ở lần xếp mô hình thứ 10, Anne phải dùng bấy nhiêu viên sỏi?

Đáp án: 145 viên sỏi.

Nhận thấy, số sỏi Anne dùng để xếp lần hai hơn lần một 4 viên, lần ba hơn lần hai 7 viên, lần bốn hơn lần ba 10 viên…

Cứ chừng đó, ta có khuôn mẫu số sỏi Anne dùng lần n hơn lần n – 1 là 3n – 2 viên.

Suy ra, số sỏi gia tăng ở những lần 5, 6, 7, 8, 9, 10 theo trật tự là 13, 16, 19, 22, 25, 28.

Vậy số sỏi Anne phải dùng ở lần xếp mô hình thứ 10 là 22 + 13 + 16 + 19 + 22 + 25 + 28 = 145 viên.

>>Xem lời giải gốc

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *