Đáp án bài toán ‘người ngoài toàn cầu’ thách thức tư duy

Đề bài:

Một ngày ngoài toàn cầu cũng khởi đầu và bị cắt vào thời điểm tương đương như một ngày trên Trái Đất, tuy nhiên đồng hồ của họ chỉ có 10 giờ, mỗi giờ 100 phút.

Nếu người ngoài toàn cầu lên kế hoạch đổ bộ Trái Đất vào 6h36 theo giờ ở Trái Đất thì khi đó đồng hồ của họ đang chỉ thời lượng nào?

dap-an-bai-toan-nguoi-ngoai-hanh-tinh-thu-thach-tu-duy

hình ảnh diễn tả

Đáp án: 2h75.

Một giờ ở Trái Đất bằng 60 phút. Vậy vào 6h36, đồng hồ đã chạy được 6 x 60 + 36 = 396 phút.

Một ngày ở Trái Đất có 24 x 60 = 1440 phút. Suy ra, vào 6h36, thời lượng đã trải qua 396/1440 = 0,275 ngày.

Một ngày ngoài toàn cầu có 10 x 100 = 1000 phút.

Nếu theo giờ Trái Đất, họ sẽ lên kế hoạch đổ bộ vào thời điểm 0,275 ngày. Khi đó, đồng hồ của họ đang chỉ 0,275 x 1000 = 275 phút hay phút thứ 275 của ngày.

Vì một giờ ngoài toàn cầu có 100 phút. Suy ra, người ngoài toàn cầu có kế hoạch đổ bộ xuống Trái Đất vào 2h75 theo đồng hồ của họ.

>>Đáp án gốc

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *