Bài toán ‘xếp sỏi’ lớp 7 kiểm định giá trị suy luận nhanh

Anne ngồi xếp một số viên sỏi thành các mô hình. Lần 1, Anne xếp 1 viên, lần 2 xếp 5 viên, lần 3 xếp 12 viên và lần 4 xếp 22 viên. Các mô hình Anne xếp được diễn tập như hình vẽ dưới đây:

bai-toan-xep-soi-lop-7-kiem-tra-kha-nang-suy-luan-nhanh

Hỏi ở lần xếp mô hình thứ 10, Anne phải dùng bấy nhiêu viên sỏi?

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *