Tác giả: cuongdory01

Có nên mua bảo hiểm nhân thọ nhất là với học sinh không

Có nên mua bảo hiểm nhân thọ nhất là với học sinh không

Tin tức
Có đến 90% khách hàng Việt đang phân vân với câu hỏi rằng là : “Có nên mua bảo hiểm nhân thọ? “.  Và tất cả khách hàng được hỏi đều không biết nên mua bảo hiểm cho người nào trước trong gia đình, học sinh thcs hay là cha mẹ ?. Bài viết sau của Tuvanbaohiemviet, sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi khó trả lời này. Thứ nhất: Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không ? Bạn có thể mua bảo hiểm cho những đứa con của mình, nhưng điều đó không cần thiết cho lắm. Nên hiểu là Bảo hiểm nhân thọ đảm bảo cho những đối tượng đang phụ thuộc tài chính từ người trụ cột trong gia đình có thể sống ổn định cả trong trường hợp người được bảo hiểm qua đời. Vì thế con cái không phải trụ cột tạo ra thu nhập nên mua bảo hiểm trước là chưa cần thiết. Do đó, trong 1 gia đình trẻ em dưới 18 tuổi chỉ nên là thành viên