9 phương pháp áp dụng phím tắt trong Excel ít người biết

1- Tính tổng những số trong một cột: Bôi đen những số, bước này nhấn tập hợp phím Alt và phím chứa dấu bằng.

2- Thêm thời lượng chính xác vào một ô: Chọn một ô, bước này nhấn tập hợp phím Ctrl, Shift và phím chứa dấu chấm phẩy.

3- Thêm ngày, tháng, năm chính xác vào một ô: Chọn một ô, bước này nhấn tập hợp phím Shift và phím chứa dấu chấm phẩy.

4- Đánh dấu (bôi đen) một cột: Chọn một ô bất kỳ trong cột, bước này nhấn tập hợp phím Ctrl và phím Space (dấu nhữngh).

5- Đánh dấu (bôi đen) một hàng: Chọn một ô bất kỳ trong hàng, bước này nhấn tập hợp phím Shift và phím Space (dấu nhữngh).

6- Bỏ một cột: Chọn một ô bất kỳ trong cột cần bỏ, bước này nhấn tập hợp phím Ctrl và phím 0.

7- Bỏ một hàng: Chọn một ô bất kỳ trong hàng cần bỏ, bước này nhấn tập hợp phím Ctrl và phím 9.

8- Thêm một dòng mới trong ô: Chọn một ô, gõ ký tự, bước này nhấn tập hợp phím Alt và phím Enter.

9- Hiển thị khuôn mẫu: Nhấn tập hợp phím Ctrl và phím chứa dấu ngã.

Thanh Tâm (theo 5-Minute Crafts)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *